CUF


Banner

Kompleksowe ubezpieczenie domów i mieszkań

 • PDF


 • Mienie ruchome
 • OC
 • Assistance

Ubezpieczenia te kierujemy do osób chcących ubezpieczyć mienie znajdujące się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym oraz odpowiedzialność cywilną ubezpieczającego.

Proponujemy:

 • ubezpieczenie wyposażenia mieszkania od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenia wyposażenia mieszkania od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego na terenie posesji, na której znajduje się mieszkanie.

W przypadku tego typu ubezpieczeń ważny jest szeroki zakres zdarzeń objętych ochroną
Ubezpieczeniu podlegają stale elementy wyposażenia mieszkania oraz ruchomości domowe (np.: meble, sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy, biżuteria i inne).

Ubezpieczenie obejmuje szkody spowodowane m.in. przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, huragan, powódź, zalanie, grad, ciężar śniegu lub lodu, zapadanie i osuwanie się ziemi,oraz kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację po włamaniu lub rabunku.


Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów pojazdów Mechanicznych (NNW Komunikacyjne). Ubezpieczenie komunikacyjne OC i AC warto wzbogacić o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) . Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem ubezpieczonego pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia a nawet śmierci kierującego pojazdem lub pasażerów.


ZAPRASZAMY

Od poniedziałku do piatku od 8.00 do 18.00
W soboty od 9.00 do 13.00
 
25-013 Kielce ul. Duża 19
tel. 41 368 13 62
tel. 41 360 15 51
tel. kom.  0 501 522 830
fax  41 341 52 46

e-mail: ubezpieczenia@kielce.com

WYBIERAJĄC NAS OSZCZĘDZASZ CZAS
I PIENIĄDZE

 • Allianz
 • Cigna
 • Compensa
 • Generali
 • HDI
 • TUW Pocztowe
 • PTU
 • Uniqua
 • Warta
POZYCJA MENU: Oferta Kompleksowe ubezpieczenia domów i mieszkań