CUF


Ubezpieczenia Turystyczne

 • PDF


 • Koszty leczenia
 • Następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • OC w kraju i za granicą

Kompleksowe ubezpieczenie dostosowujemy do Państwa indywidualnych potrzeb. W każdym miejscu na całym świecie masz gwarancję pełnej opieki medycznej oraz pomocy prawnej.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • koszty leczenia
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • usługi assistance (doraźna pomoc medyczna, transport Ubezpieczonego, wcześniejszy powrót ubezpieczonego, pomoc prawna, opieka nad nieletnimi dziećmi, pomoc w przypadku utraty dokumentów, dosłanie niezbędnych przedmiotów osobistych, przekazanie wiadomości osobie wskazanej przez ubezpieczonego, odwiedziny osoby bliskiej w przypadku hospitalizacji ubezpieczonego)
 • bagaż podróżny
 • koszty odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej
 • odpowiedzialność cywilną 


ZAPRASZAMY

Od poniedziałku do piatku od 8.00 do 18.00
W soboty od 9.00 do 13.00
 
25-013 Kielce ul. Duża 19
tel. 41 368 13 62
tel. 41 360 15 51
tel. kom.  0 501 522 830
fax  41 341 52 46

e-mail: ubezpieczenia@kielce.com

WYBIERAJĄC NAS OSZCZĘDZASZ CZAS
I PIENIĄDZE

 • Allianz
 • Cigna
 • Compensa
 • Generali
 • HDI
 • TUW Pocztowe
 • PTU
 • Uniqua
 • Warta
POZYCJA MENU: Home