CUF


Banner

Małe i duże podmioty gospodarcze

 • PDF


 • Kradzież z włamaniem i rabunek
 • Zdarzenia losowe
 • OC
 • Ryzyka budowlane
 • Mienie w transporcie
 • Ubezpieczenia finansowe

Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości i profilu, jest zależne od wielu czynników. Nieprzewidziane zdarzenie losowe może jednak narazić firmę na straty, które mogą ograniczyć jej płynność finansową, a przez to uniemożliwić realizacje założonych celów, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić ją do bankructwa.

Biorąc to pod uwagę ochrona firmy przed skutkami zdarzenia losowego wydaje się być nieodzowna. Z tego względu proponujemy naszym klientom różne formy ubezpieczenia m.in.:

 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie mienia w transporcie,
 • ubezpieczenie ryzyka budowlanego,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej


ZAPRASZAMY

Od poniedziałku do piatku od 8.00 do 18.00
W soboty od 9.00 do 13.00
 
25-013 Kielce ul. Duża 19
tel. 41 368 13 62
tel. 41 360 15 51
tel. kom.  0 501 522 830
fax  41 341 52 46

e-mail: ubezpieczenia@kielce.com

WYBIERAJĄC NAS OSZCZĘDZASZ CZAS
I PIENIĄDZE

 • Allianz
 • Cigna
 • Compensa
 • Generali
 • HDI
 • TUW Pocztowe
 • PTU
 • Uniqua
 • Warta
POZYCJA MENU: Oferta Małe i duże podmioty gospodarcze